Τρίτη 3 Απριλίου 2012

Οι Θέσεις του ΚΚΕ για την Υγεία και Πρόνοια στους μετανάστες


1. Πλήρης και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για όλους, Ελληνες και μετανάστες, χωρίς διαχωρισμούς και εξαιρέσεις και των οικογενειών τους (γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι) από όλες τις βαθμίδες του συστήματος Υγείας και Πρόνοιας.
2. Πλήρης ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη όλων, Ελλήνων και μεταναστών, των οικογενειών τους και των μεταναστών ΑμΕΑ.
3. Αξιοπρεπείς, υγιεινοί κρατικοί χώροι φιλοξενίας και όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης. Υγιεινή, ποιοτική και δωρεάν σίτιση.
4. Συγκρότηση και στελέχωση δημόσιων και δωρεάν μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα στους χώρους φιλοξενίας μεταναστών, οι οποίες θα αναλαμβάνουν προληπτικές εξετάσεις, εμβολιασμούς, την άμεση περίθαλψή τους, όπου απαιτείται, κατά την εισαγωγή τους στη χώρα και τη χορήγηση πιστοποιητικού υγείας. Στους χώρους αυτούς να παρέχεται και ψυχολογική υποστήριξη.
5. Δημιουργία δημόσιων δωρεάν Κέντρων Υγείας που να καλύπτουν Ελληνες και μετανάστες, με υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής, δημόσιας Υγείας, υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, σχολιατρικής, αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες πλήρως στελεχωμένες με όλο το απαραίτητο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη.
6. Συγκρότηση κινητών μονάδων που θα επισκέπτονται συστηματικά τους μετανάστες στους τόπους συνάθροισής τους (πλατείες, εγκαταλελειμμένες οικίες, παραπήγματα) μιας και ο φόβος τούς εμποδίζει να επισκεφτούν το νοσοκομείο. Παροχή ΠΦΥ, ενημέρωσης, έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης.
7. Στελέχωση όλων των υπηρεσιών Υγείας και των νοσοκομείων με μεταφραστές - διερμηνείς και κοινωνικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση αλλοδαπών.
8. Μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Εκπαίδευση των μεταναστών στους χώρους δουλειάς, αφού πολλά από τα ατυχήματα οφείλονται και στην έλλειψη εμπειρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας και στις δυσκολίες επικοινωνίας. Πλήρη και σταθερή εργασία. Αμεση δωρεάν περίθαλψη και αποκατάσταση των θυμάτων εργατικών ατυχημάτων. Αποζημίωση και στήριξη των οικογενειών τους.
9. Στήριξη από το κράτος των αλλοδαπών γυναικών, θυμάτων κυκλωμάτων δουλεμπορίας και πορνείας (περίθαλψη, οικονομική βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη). Αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων αυτών.
10. Απόσυρση των κατάπτυστων εγκυκλίων που απαγορεύουν τη νοσηλεία μεταναστών.
11. Δωρεάν παιδικοί σταθμοί, στους οποίους θα έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά των μεταναστών.
12. Ιδιαίτερη βοήθεια για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών (επιδόματα, είδη διατροφής και υγιεινής).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου