Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη της λαϊκής οικογένειας για τις λειτουργίες της Εκπαίδευσης


Επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στους χώρους της Εκπαίδευσης
Την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στους χώρους της Εκπαίδευσης αφορά η Επερώτηση που κατέθεσε χτες στη Βουλή, προς την υπουργό Παιδείας, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.Το κείμενο της Επερώτησης έχει ως εξής:
«1. Με την έναρξη της νέας σχολικής και της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς η λαϊκή οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με οξυμένα προβλήματα που αφορούν τη δυνατότητα των δημόσιων δομών Εκπαίδευσης να έχουν "ομαλή" λειτουργία ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα των παιδιών της λαϊκής οικογένειας να μορφώνονται.
Τα φαινόμενα αυτά, που αποκτούν οξύ χαρακτήρα, συνδέονται με τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στους χώρους της Εκπαίδευσης.
Η δρομολόγηση των αλλαγών στους χώρους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε αυτούς της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική για την Παιδεία που έχει χαραχθεί τα τελευταία χρόνια και έχει υλοποιηθεί από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ αλλά και σήμερα από τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑ.Ο.Σ.
Η εφαρμογή των εκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων επιβεβαιώνει ότι το "νέο σχολείο" και το "νέο πανεπιστήμιο" αποτελούν ριζικές μακρόπνοες προσαρμογές προκειμένου να διασφαλιστεί πιο αποτελεσματικά η σύνδεση της Παιδείας με την κερδοφορία των μονοπωλίων, με την πάγια επιδίωξη να "παραχθεί" από τις δομές της Εκπαίδευσης φθηνή και ευέλικτη εργατική δύναμη, παράλληλα με την προσπάθεια που γίνεται να ενισχυθεί η παρέμβαση του αστικού κράτους στο περιεχόμενο της παρεχόμενης γνώσης, στους ιδεολογικούς της προσανατολισμούς.

Πιο συγκεκριμένα:
Α. Για το "νέο σχολείο" και τις αλλαγές που προκύπτουν από αυτό:
-- Η νέα διοικητική δομή της Εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τη διοικητική αναδιάρθρωση ("Καλλικράτης") δημιουργεί τους όρους για πιο έντονη ταξική κατηγοριοποίηση μαθητών και σχολείων, με συνέχεια στη διαφοροποίηση του σχολικού και του αναλυτικού προγράμματος, τη συμμετοχή των γονιών στο κόστος λειτουργίας του σχολείου, το άνοιγμα της πόρτας του σχολείου στους επιχειρηματίες.
-- Δημιουργείται νέο πλαίσιο αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης με κριτήρια ιδιωτικοοικονομικά, αξιολογείται ο βαθμός εφαρμογής της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Σε


αυτό εντάσσεται και ο νέος αντιδραστικός ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης που θα είναι manager - προωθητές της κυβερνητικής πολιτικής.
-- Το σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών που ψηφίστηκε με το νόμο 3848/2010, αποσυνδέει το πτυχίο από το επάγγελμα. Η γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας έχει διαμορφώσει ένα τοπίο επτά κατηγοριών ελαστικά εργαζομένων στην Εκπαίδευση (1. Ωρομίσθιοι με ανώτατο εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο τέσσερις ώρες βάσει του νόμου 3848/2010, 2. Αναπληρωτές πλήρους ωραρίου που υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας, 3. Αναπληρωτές πλήρους ωραρίου που υπάγονται στο ΕΣΠΑ, 4. Αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου που υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας, 5. Αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου που υπάγονται στο ΕΣΠΑ, 6. Εκπαιδευτικοί με μπλοκάκι, 7. Εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται μέσω ΜΚΟ). Είναι φανερό ότι σε τέτοιες συνθήκες ακυρώνεται στην πράξη η αναγκαία σταθερότητα στη σχέση μαθητή - εκπαιδευτικού ως προϋπόθεση της μαθησιακής διαδικασίας.
-- Ταυτόχρονα, από φέτος ξεκινά το "Νέο Λύκειο" και δρομολογούνται αλλαγές στην Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τεχνολογικό Λύκειο). Οι αλλαγές συγκεκριμενοποιούν σε επίπεδο Λυκείου τη στροφή στη διαφοροποίηση μέσα από τις πολλαπλές επιλογές στα μαθήματα, την όρθωση νέων ταξικών φραγμών μέσα από τα εμπόδια που τίθενται για την ολοκλήρωση των σπουδών, τη στροφή στην ΤΕΕ η οποία "αναβαθμίζεται" προκειμένου να εξυπηρετήσει πιο αποδοτικά την απαίτηση για παραγωγή φθηνού εργατικού δυναμικού. Οι αλλαγές αυτές συνολικότερα παγιοποιούν το Λύκειο ως προθάλαμο των ΑΕΙ και όχι ως οργανικό τμήμα μιας ενιαίας εκπαιδευτικής διαδικασίας που η ίδια η εποχή προβάλλει ως ανάγκη.
-- Οι αλλαγές στο Δημοτικό είναι κρίσιμες. Τα ολοήμερα σχολεία της στροφής στις δεξιότητες (υπολογιστές, ξένη γλώσσα από Α' Δημοτικού), των εξουθενωμένων παιδιών, γενικεύονται. Νέα αναλυτικά προγράμματα θα επιχειρήσουν να εντείνουν τον ανορθολογισμό, την αποδιάρθρωση της σκέψης των παιδιών.
Β. Για το νέο νόμο - πλαίσιο για τα ΑΕΙ - ΤΕΙ και τις αλλαγές που προκύπτουν από αυτό:
-- Θεσμοθετεί ως ελάχιστο χρονικό όριο για τη λήψη πτυχίου τα τρία έτη οδηγώντας σε κάθετη πτώση το επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών που υπάρχουν σήμερα και οδηγώντας το πτυχίο στην προσαρμογή του στις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι στην ανάπτυξη της επιστήμης, διαλύοντας ταυτόχρονα ό,τι έχει απομείνει από το επιστημονικό αντικείμενο σε προπτυχιακό επίπεδο. Αποσυνδέει πλήρως το πτυχίο από το επάγγελμα και δημιουργεί πτυχία πολλών ταχυτήτων - διαβατήρια για την ανεργία.
-- Η αποτίμηση όλων των ειδών των σπουδών θα γίνεται με όρους πιστωτικών μονάδων.
-- Επιτρέπει τη λειτουργία μονοετών και διετών ταχύρρυθμων προγραμμάτων σπουδών για απόκτηση δεξιοτήτων, προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επί πληρωμή. Το νέο στοιχείο είναι ότι τα προγράμματα αυτά λόγω της αποτίμησής τους με όρους πιστωτικών μονάδων θα μπορούν να συμπληρώνονται και από άλλους τίτλους και να ισοτιμούνται τελικά με πτυχία.
-- Η διαχείριση της περιουσίας και οι υποδομές των ιδρυμάτων, η φοιτητική μέριμνα, η έρευνα περνούν σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που θα είναι στην ουσία το μεγάλο μαγαζί όλων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προϊόντων. Στο δρόμο που άνοιξαν η "οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια" και η αξιολόγηση, οι 4ετείς επιχειρηματικοί προγραμματισμοί, τα μονοπώλια έρχονται τώρα να ισοπεδώσουν ό,τι απέμεινε από τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία, να ξεπουλήσουν ακριβά τα τελευταία ψήγματα της φοιτητικής μέριμνας για σίτιση, στέγαση, συγγράμματα.
-- Γενικεύονται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού, η αξιολόγησή τους με κριτήρια επιχειρηματικότητας. Δημιουργείται μια μεγάλη μάζα εκπαιδευτικών με συμβάσεις μονοετείς ως τριετείς, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
2.
Η συνέχιση και ένταση της αντιδραστικής πολιτικής της κυβέρνησης μέσα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
Στον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα γίνεται φανερό ότι οι απαιτούμενες αναδιαρθρώσεις για να συμβάλλει η Εκπαίδευση στην καπιταλιστική κερδοφορία είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Η εφαρμογή των αλλαγών αυτών θα έχει άμεσες συνέπειες για το λαό και τα παιδιά του.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού, η κυβέρνηση μιλάει για εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων, για επέκταση της χρήσης ψηφιακών υποδομών. Επί της ουσίας εννοεί τα κλεισίματα σχολείων, τη σταδιακή υποκατάσταση του βιβλίου από τον Η/Υ ως βασικού εργαλείου για τη μάθηση. Την ίδια στιγμή κλείνουν οι όποιες σχολικές βιβλιοθήκες υπάρχουν και τα σχολικά βιβλία δεν έχουν έρθει ακόμα.
Επίσης, όταν η κυβέρνηση στην εισηγητική έκθεση μιλάει για τομές στη διεπιστημονικότητα των σπουδών σε ΑΕΙ εννοεί την αποδιάρθρωση της γνώσης και τη μεταφορά της ολοκλήρωσης της επιστημονικής γνώσης σε άλλο επίπεδο. Οταν μιλάει για σπατάλη στα συγγράμματα εννοεί την κατάργηση του δικαιώματος του φοιτητή για δωρεάν βιβλία.
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2012 αποτυπώνει επί της ουσίας τη διαφαινόμενη στάση πληρωμών εκ μέρους της συγκυβέρνησης προς τη λαϊκή οικογένεια. Συνολικά είναι μειωμένος σε σχέση με αυτόν του 2011 κατά 516 εκατ. ευρώ, ενώ η πτώση αυτή εκφράζεται κυρίως ως δραματική μείωση των κονδυλίων για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων, πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων.
Απόδειξη της ταξικότητας των δαπανών μέσα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό είναι ότι οι μόνες δαπάνες που αυξάνονται και μάλιστα αρκετά είναι αυτές που συνδέονται με την άμεση προώθηση των αναδιαρθρώσεων και κυρίως με την ανάγκη του κεφαλαίου για την παραγωγή ακόμα πιο φθηνής εργατικής δύναμης. Πρόκειται για τις δαπάνες για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, που από 11,520 εκατ. ευρώ το 2011 ανεβαίνουν στα 16,197 εκατ. ευρώ το 2012 (δηλαδή αύξηση 40%!).
3.
Σε εξέλιξη οι συνέπειες της κρίσης στους χώρους της Εκπαίδευσης
Στα σχολεία τα βιβλία δεν έχουν έρθει ακόμα, τα ξενόγλωσσα βιβλία στο Λύκειο αγοράζονται, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς είναι τεράστιες. Την ίδια στιγμή στον "αέρα" βρίσκεται το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών. Μπροστά στο χειμώνα που έρχεται, εκρηκτικό θα εμφανιστεί το ζήτημα της θέρμανσης καθώς δεν υπάρχουν χρήματα στις σχολικές επιτροπές για την αγορά πετρελαίου, ενώ σε αυτά που έχουν υποδομές φυσικού αερίου κόβεται η παροχή λόγω απλήρωτων λογαριασμών. Η κατάσταση αυτή πατάει σε μια ήδη τραγική πραγματικότητα απουσίας υλικοτεχνικής υποδομής, κακοσυντηρημένων σχολείων, καθαριότητας, κ.λπ.
Στα σχολεία, ιδιαίτερα των λαϊκών συνοικιών, πληθαίνουν τα φαινόμενα υποσιτισμού των μαθητών. Αυτό εκφράζεται είτε με την οξύτητα του γεγονότος λιποθυμίας μαθητών, αλλά και με το γεγονός ότι πολλά παιδιά ολοήμερων Δημοτικών δεν φέρνουν φαΐ από το σπίτι τους.
Στις δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης η κατάσταση είναι εξίσου τραγική καθώς στους χώρους αυτούς η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε κλείσιμο δομών και αναγκάζει τις οικογένειες να κρατούν τα παιδιά αυτά στο σπίτι είτε με κατ' οίκον φροντίδα είτε με εγκατάλειψη της εργασίας τους.
Στα ΑΕΙ - ΤΕΙ κόβεται περαιτέρω η δωρεάν σίτιση, ξεπουλιούνται οι εστίες σε ιδιώτες - κυρίως μετά το κλείσιμο του ΕΙΝ - και οι φοιτητές πληρώνουν συνεχώς αυξανόμενα νοίκια, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν αναξιοποίητα κτίρια, ξενοδοχεία, κ.τ.λ. Τα υπάρχοντα δωμάτια, σε άθλια κατάσταση τις περισσότερες φορές, είναι ελάχιστα σε σχέση με τις αυξημένες σήμερα ανάγκες για δωρεάν στέγαση. Κόβονται τα δωρεάν συγγράμματα και οι φοιτητές πρέπει να ακριβοπληρώνουν βιβλία και σημειώσεις ή να καταφεύγουν... στην αναδιανομή των βιβλίων, όπως κυνικά παρότρυνε το υπουργείο Παιδείας με επιβράβευση τη συμμετοχή σε λοταρία! Πρακτικές ασκήσεις μένουν απλήρωτες για μήνες. Οι σπουδαστές ιδιαίτερα στα ΤΕΙ αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο να χάσουν ακόμα και ολόκληρα εξάμηνα ή έτη, γιατί δεν υπάρχουν καθηγητές και αίθουσες, εργαστήρια για να διδαχθούν τα μαθήματα.
Παράλληλα, απολύονται εκατοντάδες συμβασιούχοι διδάσκοντες σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, σε πολλούς από τους οποίους οφείλονται ακόμα απλήρωτοι μήνες.
Συνολικότερα, οι εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας αντιμετωπίζουν μια στάση πληρωμών από το κράτος, η οποία δυναμιτίζει την όποια δυνατότητα να προχωρήσει η μαθησιακή διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα χιλιάδες παιδιά πετιούνται στην κυριολεξία εκτός εκπαιδευτικού συστήματος.
4.
Η θέση του ΚΚΕ
Η αντίληψη του ΚΚΕ για την Εκπαίδευση εδράζεται στο αντικειμενικό γεγονός ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, υπάρχει συσσωρευμένη γνώση και πλούτος προκειμένου κεντρικά και σχεδιασμένα να ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες για ολόπλευρη μόρφωση. Ο κεντρικός σχεδιασμός με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες μπορεί επίσης να εγγυηθεί, κάθε νέος και νέα, πριν τελειώσει το σχολείο, την επαγγελματική σχολή ή το πανεπιστήμιο, να ξέρει πού θα βρει δουλειά, να έχει κατοχυρωμένο το δικαίωμα στο επάγγελμα και στην εργασία. Στη βάση αυτή:
Παρέχεται σε όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δημόσια και δωρεάν υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Εξασφαλίζεται αποκλειστικά δημόσια δωρεάν γενική (βασική) δωδεκάχρονη εκπαίδευση για όλους μέσα από έναν τύπο σχολείου με ενιαία δομή, πρόγραμμα, διοίκηση και λειτουργία, υλικοτεχνική υποδομή, ενιαία εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό. Εξασφαλίζεται αποκλειστικά δημόσια δωρεάν επαγγελματική εκπαίδευση μετά τη γενική (βασική) υποχρεωτική εκπαίδευση. Μέσα από ένα σύστημα ενιαίας ανώτατης αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν Εκπαίδευσης διαμορφώνεται επιστημονικό δυναμικό κατάλληλο για να ασκήσει τη διδασκαλία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να στελεχώσει ως υψηλά ειδικευμένο δυναμικό τους τομείς της έρευνας, την κοινωνικοποιημένη παραγωγή και τις κρατικές υπηρεσίες.
Υπό αυτή την οπτική στηρίζουμε τα αιτήματα που οι φορείς του λαϊκού κινήματος, των εκπαιδευτικών, των γονιών, των φοιτητών, των μαθητών, υιοθετούν ως άμεσα αιτήματα της πάλης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στην Εκπαίδευση:
Α. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη της λαϊκής οικογένειας για τις λειτουργίες της Εκπαίδευσης. Εκτακτο κονδύλι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για όλες τις ανάγκες των σχολείων.
-- Αμεση αποστολή των βιβλίων στα σχολεία. Ολα τα βιβλία να είναι δωρεάν!
Αποκλειστικά δωρεάν πετρέλαιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία με κρατική ευθύνη.
Να πληρώσει το κράτος όλες τις μέχρι τώρα οφειλές των σχολείων προς τις ΔΕΚΟ. Να υπάρξει κρατικός διακανονισμός για τη διαγραφή των μέχρι σήμερα χρεών τους.
-- Κανένα σχολείο να μη μείνει χωρίς θέρμανση. Αμεση επανασύνδεση της παροχής φυσικού αερίου όπου αυτή κόβεται. Απαγόρευση με νόμο στην εταιρεία του φυσικού αερίου να αφαιρεί την παροχή όταν υπάρχουν οφειλές.
Απαλλαγή ΦΠΑ για τις σχολικές επιτροπές, που αφορούν τις δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων (δεν είναι δυνατόν να έχουν απαλλαγή ΦΠΑ οι πρεσβείες και όχι τα σχολεία!).
Ρύθμιση εδώ και τώρα για αφορολόγητο πετρέλαιο (προνόμιο που έχουν οι εφοπλιστές, αλλά όχι τα σχολεία!) και φυσικό αέριο σ' όλα τα σχολεία για το τρέχον έτος.
-- Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών, των εκπαιδευτικών για πληρωμή λειτουργικών εξόδων, τραπεζοκόμων & καθαριότητας, εκπαιδευτικών εκδρομών, βιβλίων κ.λπ.
-- Αμεση αντιμετώπιση των κρουσμάτων υποσιτισμού των παιδιών της λαϊκής οικογένειας που ήδη εκδηλώνονται και θα ενταθούν. Να βγει έκτακτο κρατικό κονδύλι για τους δήμους έτσι που να παρέχεται ένα γεύμα (π.χ. σάντουιτς, γάλα, χυμός) σε όλα τα παιδιά, αξιοποιώντας τις υποδομές και το προσωπικό των δήμων - χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ, Εκκλησίας και χορηγών.
-- Αμεση επίλυση του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών. Δωρεάν συγκοινωνίες για τους μαθητές.
-- Καμία νέα κατάργηση-συγχώνευση σχολείων. Καμία τάξη πάνω από 20 μαθητές.
-- Αξιοποίηση των δημόσιων κτιρίων και ενοικίαση κατάλληλων χώρων για να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες σε σχολική στέγη. Να αποδοθεί άμεσα η ΣΑΤΑ για τις επισκευές των σχολείων τα οποία είναι γερασμένα - ακατάλληλα - και εκτεθειμένα στους σεισμούς. Να μη χαθεί ούτε ένα χαρακτηρισμένο οικόπεδο και να δεσμευθούν όλα τα αναγκαία για να οικοδομηθούν νέα σχολεία και παιδικοί σταθμοί.
-- Αποκλειστικά δωρεάν σίτιση - στέγαση - μετακίνηση - βιβλία - αναλώσιμα - υλικά εργαστηρίων για τους φοιτητές και τους σπουδαστές.
-- Κανείς σπουδαστής των ΤΕΙ να μη μείνει έξω από εργαστήριο ή θεωρία.
-- Να πληρωθούν άμεσα όλα τα δεδουλευμένα των σπουδαστών που έχουν κάνει πρακτική άσκηση.
-- Να δοθούν δωρεάν όλα τα πάσο.
-- Να καταργηθούν τα δίδακτρα στα δημόσια ΙΕΚ. Ούτε σκέψη για αποβολή σπουδαστή δημόσιου ΙΕΚ επειδή δεν έχει να πληρώσει.
Για την Ειδική Αγωγή
-- Να ανοίξουν τώρα όλα τα ειδικά σχολεία, άμεση καταβολή των δεδουλευμένων που οφείλονται στους εργαζόμενους σε Πρόνοια και Ειδική Αγωγή. Να σταματήσουν οι γονείς να πληρώνουν για θεραπείες, φάρμακα, τεχνικά βοηθήματα ή για τροφεία στα διάφορα κέντρα Ειδικής Αγωγής.
Να μη σταματήσει κανένα παιδί τις αναγκαίες θεραπείες ή να σταματήσει να πηγαίνει σχολείο, επειδή ο γονιός του δεν έχει να πληρώσει.
Β. Κανένα παιδί εκτός Εκπαίδευσης, κανένα παιδί της λαϊκής οικογένειας χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
-- Να έρθουν άμεσα τα βιβλία στα σχολεία.
-- Αμεση γενίκευση των δομών της ενισχυτικής διδασκαλίας και της ΠΔΣ σε όλα τα σχολεία.
-- Κατάργηση του ΠΔ του 2010 που προωθεί την παιδική εργασία.
-- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους νέους.
-- Σύνδεση των δημόσιων μονάδων Υγείας (Κέντρα Υγείας, νοσοκομεία) με τα σχολεία της γειτονιάς προκειμένου να εμβολιαστούν όλοι οι μαθητές με τα βασικά εμβόλια και για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά υγείας.
Γ. Αμεσα ζητήματα για τους εργαζόμενους στην Εκπαίδευση.
-- Μονιμοποίηση τώρα όλων των συμβασιούχων (αναπληρωτών, ωρομισθίων, καθαριστριών) χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αμεση καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους στην Εκπαίδευση. Να αναγνωριστεί μισθολογικά η προϋπηρεσία των αναπληρωτών.
-- Δωρεάν εισιτήριο σε όλα τα μεταφορικά μέσα για όλους τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς.
-- Δωρεάν στέγαση για τους νεοδιόριστους και συμβασιούχους εκπαιδευτικούς. Αμεση κρατική επινοικίαση σε ξενοδοχεία, καταλύματα, κ.α. Επίδομα θέρμανσης σε όλους τους ωρομίσθιους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ειδικά για τις παραμεθόριες περιοχές, επίδομα παραμεθορίου και στους ωρομισθίους.
-- Καμιά απόλυση έκτακτου προσωπικού των ΤΕΙ και διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407.
-- Να παρθεί πίσω ο ν. 3899/2010, ο οποίος περιορίζει (με βάση την αναλογία 1/10) τις μόνιμες προσλήψεις βοηθητικού προσωπικού που εργάζεται μέσα στα σχολεία (καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι).
Επερωτάται η κυβέρνηση για την πολιτική της στην Εκπαίδευση που επιδεινώνει τη ζωή της λαϊκής οικογένειας.
Οι βουλευτές
Αλέκα Παπαρήγα
Γιάννης Γκιόκας
Γιάννης Ζιώγας
Θεόδωρος Ιγνατιάδης
Κώστας Καζάκος
Σοφία Καλαντίδου
Λιάνα Κανέλλη
Νίκος Καραθανασόπουλος
Διαμάντω Μανωλάκου
Γιώργος Μαρίνος
Γιώργος Μαυρίκος
Νίκος Μωραΐτης
Αποστόλης Νάνος
Βέρα Νικολαΐδου
Νίκος Παπακωνσταντίνου
Θανάσης Παφίλης
Γιάννης Πρωτούλης
Σταύρος Σκοπελίτης
Αντώνης Σκυλλάκος
Σπύρος Χαλβατζής
Μπάμπης Χαραλάμπους».

πηγη rizospastis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου