Σάββατο 30 Ιουλίου 2011

Στον «αέρα» 7.000 εργαζόμενοι - Νέες περικοπές μισθών

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Από λαϊκό συλλαλητήριο ενάντια στις απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο
Στον αέρα βρίσκονται 7.000 εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η κυβέρνηση χτες, με τροπολογίες στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση», προχωρά σε απολύσεις, «εργασιακή εφεδρεία» και νέες περικοπές επιδομάτων και άρα μειώσεις σε μισθούς που φτάνουν τα 293 εκατομμύρια ευρώ!
Πιο συγκεκριμένα:
Επίδομα ανεργίας για ένα χρόνο και στη συνέχεια απόλυση περιμένει το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων στους φορείς του Δημοσίου που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από την τροπολογία, επεκτείνει το καθεστώς της «εργασιακής εφεδρείας» για το σύνολο του ευρύτερου δημοσίου τομέα, δηλαδή τις Ανώνυμες Εταιρείες και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος και τα οποία θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν. Η τροπολογία αναφέρει: «Μετατάξεις και μεταφορές του ανωτέρω προσωπικού (σ.σ. των φορέων που καταργούνται ή συγχωνεύονται) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες προς το δημόσιο και ν.π.δ.δ. (σ.σ. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) συνυπολογίζονται στους περιορισμούς των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010)». Με άλλα λόγια, οι προαναφερόμενες μετατάξεις και μεταφορές θεωρούνται νέες προσλήψεις και υπάγονται στο βασικό περιορισμό του προαναφερόμενου νόμου 3833/2010 που ορίζει ότι για κάθε 5 αποχωρήσεις στο Δημόσιο γίνεται 1 πρόσληψη. Για φέτος, ουσιαστικά ο αριθμός των επιτρεπόμενων προσλήψεων έχει καλυφθεί, αφού, βάσει του Μεσοπρόθεσμου, ισχύει 1 πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις.
Στην «εργασιακή εφεδρεία» θα περάσουν σίγουρα οι εργαζόμενοι στους φορείς που καταργούνται και το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων στους φορείς που συγχωνεύονται. Το προσωπικό που θα περάσει στην «εργασιακή εφεδρεία», βάσει του εφαρμοστικού νόμου του «μεσοπρόθεσμου», για 12 μήνες θα παίρνει το 60% του βασικού μισθού που έπαιρνε στην προηγούμενη εργασία του. Εχει επίσης τις εξής δυνατότητες εργασίας: α) Να προσληφθεί στο Δημόσιο με την ίδια σύμβαση εργασίας που είχε πριν και σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των ετήσιων προσλήψεων. β) Να εργαστεί στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου και σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται (από το 2012 και μετά, οι συμβασιούχοι, συνολικά, που θα προσλαμβάνονται θα είναι το 10% αυτών που προσλήφθηκαν το 2010). γ) Να εργαστεί στο Δημόσιο με σύμβαση μερικής απασχόλησης και δ) να ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου εφόσον υπάρξει τέτοιο πρόγραμμα (δηλαδή εφόσον η κυβέρνηση έχει χρήματα για να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα).
Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εργαζομένων θα βρεθεί άμεσα στην


ανεργία και μετά το 12μηνο χωρίς καν το επίδομα.
«Σφαγή» των επιδομάτων
Με την ίδια τροπολογία επέρχεται μείωση ύψους 293 εκατ. ευρώ σε επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων και των υπηρετούντων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ετσι, από 1/7/2011, αναδρομικά, μειώνονται:
  • Κατά 50% το ποσό του κινήτρου απόδοσης των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ (το ποσό κυμαίνεται από 57 έως 100 ευρώ).
  • Κατά 30% το ποσό του κινήτρου απόδοσης διπλωματικών υπαλλήλων, επιστημονικού προσωπικού κλπ. (το ποσό ανέρχεται στα 208 ευρώ).
  • Κατά 25% το ποσό Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (το επίδομα ανέρχεται στα 140 ευρώ).
  • Κατά 20% το ποσό του ειδικού ερευνητικού επιδόματος των μελών ΔΕΠ (το επίδομα κυμαίνεται από 316 έως 426 ευρώ), καθώς και τα επιδόματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ, του ΚΕΠΕ, των γιατρών του ΕΣΥ, αλλά και μιας πληθώρας επαγγελμάτων.
  • Κατά 30% τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή ως πριμ παραγωγικότητας από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που καταβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, των ΟΤΑ κλπ.
Οτι οι αλλαγές αυτές θα στραφούν κατά των λαϊκών στρωμάτων θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Στην τροπολογία δεν υπάρχει η παραμικρή νύξη για το ειδικό βάρος των μεγάλων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τη συλλογή φόρων. Και όμως μια ματιά αν ρίξει κανείς στα στοιχεία των 265 εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (διαχειριστική περίοδος 2010), θα διαπιστώσει ότι ο κύκλος των εργασιών ανήλθε στα 76,5 δισ. ευρώ ή το 1/3 του ΑΕΠ της χώρας.
Βάρβαρες αναδιαρθρώσεις
Το στέλεχος του ΠΑΜΕ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, Β. Πανουτσάκου, δήλωσε, για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις:
«Η κυβέρνηση και με αυτή την τροπολογία που κατέθεσε στο λεγόμενο πολυνομοσχέδιο επιβεβαιώνει το ρόλο της και τις πολιτικές της επιλογές να υλοποιήσει με ταχύτατους ρυθμούς την προώθηση των βάρβαρων αναδιαρθρώσεων, προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία και ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Με τις απολύσεις εργαζομένων σε μια σειρά φορείς του Δημοσίου, μέσα από την εργασιακή εφεδρεία, την άγρια περικοπή μισθών και δικαιωμάτων, καθώς και των ελάχιστων συλλογικών συμβάσεων, που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα, η κυβέρνηση προσαρμόζει το αστικό κράτος στις σύγχρονες ανάγκες των καπιταλιστών.
Οσοι χαρακτηρίζουν ως "ακραίο και αιφνιδιαστικό τρόπο" την εξέλιξη αυτή, όπως κάνει με το σχετικό δελτίο Τύπου της η πλειοψηφία της ΑΔΕΔΥ, συνεχίζουν να σπέρνουν αυταπάτες στους εργαζόμενους, ότι μπορεί να διορθωθεί η κυβερνητική και ευρωενωσιακή πολιτική.
Θέλουν να κρύψουν ότι κερδοφορία και εργατικά λαϊκά δικαιώματα δεν συμβαδίζουν, ότι το κεφάλαιο και η εργασία είναι και θα είναι ταξικοί αντίπαλοι, και ότι η μόνη διέξοδος για τους εργαζόμενους περνάει μέσα από την ταξική συσπείρωση με το ΠΑΜΕ για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος».
«Ενός ανδρός» αρχή
Ακόμα, με την τροπολογία προβλέπεται ότι ο υπουργός Οικονομικών αποκτά υπερεξουσίες σε ό,τι αφορά την οργάνωση και διοίκηση του συγκεκριμένου υπουργείου. Με απλή υπουργική απόφαση θα μπορεί να διορίζει ή να παύει επικεφαλής τμημάτων, υποδιευθυντές και διευθυντές των ΔΟΥ, ακυρώνοντας το ρόλο των υπηρεσιακών συμβουλίων, ενώ θα μπορεί να καταργεί ή να αναστέλλει τη λειτουργία τμημάτων μιας ΔΟΥ και να μεταφέρει τις αρμοδιότητές της σε άλλη.
Προωθούνται επίσης μεγάλες οργανωτικές αλλαγές, με καταργήσεις υφιστάμενων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων του υπουργείου Οικονομικών και δημιουργία νέων. Εύλογα προκύπτει το ερώτημα, αν οι οργανωτικές αυτές αλλαγές θα έχουν επιπτώσεις και στο υπηρετούν προσωπικό του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο - σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις του Γ. Παπακωνσταντίνου στη Βουλή - είναι πλεονάζον κατά 3.500 άτομα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου