Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πιο αντιδραστική και επικίνδυνη εντός και εκτός συνόρων Δύο αποκαλυπτικές εκθέσεις υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη βδομάδαΤην παραπέρα στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, με ενίσχυση των «επιχειρησιακών δυνατοτήτων» της και επέκταση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων εκτός και εντός των συνόρων της, σχεδιάζουν τα επιτελεία των «27». Στις 22/11/2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο εκθέσεις που σκιαγραφούν τους αντιδραστικούς σχεδιασμούς της ΕΕ να εξελιχθεί σε δύναμη με επιχειρησιακές δυνατότητες συμπληρωματικές ή και ανταγωνιστικές με αυτές του ΝΑΤΟ.Στόχος είναι να ενισχυθεί η δύναμη κρούσης της λυκοσυμμαχίας για λογαριασμό των μονοπωλίων της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικότητα ο εχθρός λαός στο εσωτερικό των κρατών - μελών. Για το λόγο αυτό, τα δύο κείμενα έρχονται να ενεργοποιήσουν διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και άλλες συμφωνίες, όπως το «Βερολίνο+», με στόχο, όπως σημειώνεται, την ενίσχυση της «κοινής άμυνας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ».
  • Η πρώτη έκθεση, με τον τίτλο «Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας», καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών και τα κοινοτικά όργανα να αξιοποιήσουν όλο το φάσμα των στρατιωτικών μέσων, ώστε η ΕΕ να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική ακόμα και από το ίδιο το ΝΑΤΟ σε επεμβάσεις εκτός των ευρωενωσιακών συνόρων. Για το σκοπό αυτό, καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αμυνας μέσα στο 2013 «να ξεκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού της ευρωπαϊκής άμυνας».
  • Με τη δεύτερη έκθεση, με τον τίτλο «Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και η ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ενωσης: Πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τις κυβερνήσεις να συντονίσουν τη δράση τους προκειμένου να βρίσκονται σε 
  •  
  • «επιχειρησιακή ετοιμότητα» για επεμβάσεις στρατιωτικού και πολιτικού χαρακτήρα μέσα στα ίδια τα κράτη - μέλη. Με πρόσχημα την «τρομοκρατία», τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, τις «ενεργειακές ελλείψεις», τις «φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές», τις «πανδημίες», οι Ευρωπαίοι εταίροι ετοιμάζουν παρεμβάσεις στο εσωτερικό των κρατών - μελών, υιοθετώντας την ορολογία του ΝΑΤΟ για τις «σύγχρονες απειλές». Απροκάλυπτα αναγνωρίζουν το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης της ΕΕ σε κράτη - μέλη της, όταν απειλούνται οι «δημοκρατικοί θεσμοί», όρος που στον ιμπεριαλισμό ταυτίζεται με τη σταθερότητα του αστικού συστήματος.
Οι στρατιωτικές δυνάμεις και δομές της ΕΕ στρέφονται ενάντια στους λαούς της, είτε σε συνεργασία, είτε ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ
Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τις εκθέσεις:Πρώτον: Η λυκοσυμμαχία της ΕΕ, με την καπιταλιστική κρίση να βαθαίνει, λαμβάνει «προληπτικά» μέτρα για να αντιμετωπίσει τους λαϊκούς αγώνες και το ενδεχόμενο αυτοί να ριζοσπαστικοποιηθούν.
Δεύτερον: Σε περίοδο όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων μεταξύ των ισχυρών καπιταλιστικών χωρών της ΕΕ και των ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι εταίροι προετοιμάζουν το έδαφος για «αυτοτελή» στρατιωτική δράση σε περιοχές που τα μονοπώλιά τους έχουν μεγάλα και ανταγωνιστικά με άλλες δυνάμεις συμφέροντα.
Σε ρόλο παγκόσμιου χωροφύλακα η ΕΕ
Στην έκθεση με τίτλο «Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας (ΚΠΑΑ)» τονίζεται η ανάγκη να αναβαθμίσει το ρόλο της η ΕΕ σε παγκόσμια δύναμη καταστολής, με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων.
Οπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, το «νέο στρατηγικό πλαίσιο» της ΕΕ είναι «να εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτικό παράγοντα στη διεθνή σκηνή, ώστε να προάγει την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια, να προστατεύει τα συμφέροντά της σε παγκόσμιο επίπεδο και να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της (...) Η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι σε απειλές, διεθνείς κρίσεις και συγκρούσεις, ειδικά στο γειτονικό της περιβάλλον».
Γίνεται επίσης ειδική αναφορά στον «επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων της αμυντικής πολιτικής των ΗΠΑ προς την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού», καθώς και στις «αυξημένες στρατιωτικές και εξοπλιστικές δυνατότητες στην Ασία και ιδίως στην Κίνα», που φανερώνουν και την πρεμούρα της ΕΕ να αναβαθμίσει το στρατιωτικό της ρόλο στο φόντο της όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.
Στην έκθεση σημειώνεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «14 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις», στρατιωτικές και μη, σε διάφορες χώρες του κόσμου. Γίνεται, επίσης, λόγος για τα «διδάγματα» από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ΕΕ - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στη Λιβύη, αλλά και την καθοριστική συμβολή που είχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις η Γαλλία και η Βρετανία, που εμφανίζονται ως «παράδειγμα» αυτόνομης δράσης για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, που επέδειξαν «επιχειρησιακή αδράνεια».
Σ' αυτό το πλαίσιο, η έκθεση ζητά την επίσπευση της ενισχυμένης στρατιωτικής συνεργασίας Γαλλίας, Γερμανίας, Πολωνίας (πρωτοβουλία της Βαϊμάρης), με επεμβάσεις από «συμμαχίες προθύμων», που συμφωνούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους.
Στη βάση όλων αυτών, η έκθεση προτείνει:
1. Τη στρατιωτική αυτονομία της ΕΕ, μέσω της αύξησης των επενδύσεων για εξοπλισμούς, άμυνα και στρατιωτικούς τομείς.«Αποτελεί αναγκαιότητα για την ΕΕ να επιβεβαιώσει τη στρατηγική της αυτονομία μέσω της άσκησης ισχυρής και αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα, που θα της επιτρέπει να ενεργεί αυτόνομα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.
2. Την αύξηση των στρατιωτικών αποστολών, επιχειρήσεων και επεμβάσεων εκτός της ΕΕ και τη χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης.«Η ΚΠΑΑ πρέπει να εδραιώσει τη συμβολή της στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, μέσω των αποστολών και επιχειρήσεών της, που αποτελούν μέρος της συνολικής προσέγγισης που εφαρμόζει η ΕΕ έναντι μιας χώρας ή μιας περιοχής (...) Η ΚΠΑΑ πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε κάθε είδους κρίση, ακόμη και σε μεγάλης έντασης συγκρούσεις στις γειτονικές της περιοχές», τονίζεται στο κείμενο. Για το ευρωενωσιακό κεφάλαιο και τους πολιτικούς εκπροσώπους του, σύμφωνα με την έκθεση, ζώνες άμεσης προτεραιότητας είναι τα Δυτικά Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή, η ζώνη Πακιστάν - Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Κέρας της Αφρικής, η Σομαλία, ο Νότιο Σουδάν, το Μάλι, η Γεωργία, ακόμα και ο Ινδικός Ωκεανός.
3. Τη μετατροπή της ΕΕ και σε στρατιωτική συμμαχία. Πρέπει να προχωρήσει «η συγκέντρωση και κοινή χρήση στρατιωτικών μέσων, ώστε να γίνει δυνατή η συνεργασία μεταξύ των κρατών - μελών στην αγορά, τη χρήση και την από κοινού διαχείριση στρατιωτικών ικανοτήτων».
4. Τη συγκρότηση κοινού στρατηγείου. Η έκθεση ζητάει να προχωρήσει η «δημιουργία ενός επιχειρησιακού στρατηγείου της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μη στρατιωτικών αποστολών και στρατιωτικών επιχειρήσεων, με συνεργασία μόνιμης δομής», αντίστοιχης αυτής του ΝΑΤΟ.
5. Τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηχανίας μέσω της συγκεντροποίησης των μέσων παραγωγής που θα ενισχύσει και την κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλίων παραγωγής όπλων. Στόχος, όπως σημειώνεται, της «ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης πρέπει να είναι η συγκέντρωση ορισμένων επιχειρησιακών ικανοτήτων (...) Οι κοινοπραξίες, οι κοινές πρωτοβουλίες και οι προτάσεις συγχώνευσης μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας». Στα πλαίσια μάλιστα των ανταγωνισμών μεταξύ των μονοπωλίων, προτείνει τη θέσπιση ενός κανόνα «προτίμησης ευρωπαϊκών προϊόντων» σε ό,τι αφορά στα οπλικά συστήματα.
6. Τη χρήση στρατιωτικών μονάδων ταχείας επέμβασης με άμεση αξιοποίηση των μονάδων του Ευρωστρατού.«Παρά τις αλλαγές που σημειώθηκαν στο μηχανισμό ATHENA, σε προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και στην πολιτική αξιοποίησης των μάχιμων μονάδων της ΕΕ, έως σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί καμία, αν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν δύναμη πρώτης εισόδου, εν αναμονή της ανάληψης δράσης από άλλες δυνάμεις εξοπλισμένες για μεγαλύτερη διάρκεια», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Ενάντια στον εχθρό λαό
Το περιεχόμενο της δεύτερης έκθεσης, με τον τίτλο «Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και η ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ενωσης: Πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση», την οποία επίσης ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο, αποτελεί ένα σύγχρονο αντιδραστικό εγχειρίδιο κατά των λαών. Με τα προσχήματα που περιγράφηκαν πιο πάνω, η ΕΕ δρομολογεί κοινές ασκήσεις για την «αντιμετώπιση κρίσεων» στο εσωτερικό των κρατών - μελών, ενίσχυση του «ηλεκτρονικού φακελώματος», στρατιωτικές επεμβάσεις μονάδων ταχείας επέμβασης της ΕΕ, στο όνομα της προστασίας των «δημοκρατικών θεσμών».
«Τα κράτη - μέλη και η Ενωση είναι ανάγκη να αναπτύξουν μια πολιτική που εδράζεται στην πρόληψη, την ετοιμότητά τους και την αντιμετώπιση όλων των σημαντικών απειλών κατά της ασφάλειας, ιδίως αυτών που προσδιορίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, στη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας και σε τακτικές εκθέσεις του Συντονιστή της Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ», σημειώνεται στο κείμενο της έκθεσης και προτείνονται ως άμεσες δράσεις:
  • «Η υποχρέωση της Ενωσης να κινητοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την πρόληψη τρομοκρατικών απειλών στην ΕΕ και για την προστασία των δημοκρατικών θεσμών και του άμαχου πληθυσμού από ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση». Πίσω από το κυνήγι δήθεν της τρομοκρατίας, η ΕΕ ανοίγει το δρόμο για ωμές επεμβάσεις στα κράτη - μέλη χαρακτηρίζοντας δράσεις και κινητοποιήσεις του λαϊκού κινήματος απειλή για τους «δημοκρατικούς θεσμούς»!
  • «Η θέσπιση εργαλείων από την πλευρά της Ενωσης για την αντιμετώπιση ορισμένων νέων μειζόνων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, όπως είναι εκείνες στον τομέα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της ασφάλειας του εφοδιασμού με άλλα κρίσιμα προϊόντα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αποκλεισμού υποκινούμενου από πολιτικά κίνητρα». Μια κινητοποίηση ή γενική απεργία σε λιμάνια, σε μεταφορικά μέσα, σε ενεργειακές υποδομές μπορεί κάλλιστα με τη λογική της ΕΕ να χαρακτηριστεί «πρόκληση της ασφάλειας».
  • «Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή κατάλληλων ασκήσεων σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων, με τη συμμετοχή εθνικών δομών αντιμετώπισης κρίσεων και των κατάλληλων δομών της ΕΕ». Ανάλογες ασκήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη χώρα μας με τη συμμετοχή και του στρατού για την «αντιμετώπιση πλήθους».
  • Η ανταλλαγή πληροφοριών μέσου του «Κέντρου Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΕ, βασιζόμενες στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται και ενσωματώνοντας εισροές από όλους τους φορείς της ΕΕ που συμμετέχουν στην αξιολόγηση απειλής και κινδύνου». Πρόκειται για ακόμα μεγαλύτερο ηλεκτρονικό φακέλωμα, όπου ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών θα γίνονται αντικείμενο των φανερών και μυστικών υπηρεσιών της ΕΕ και των ιμπεριαλιστών συμμάχων της.
  • Πλήρης καταγραφή μέχρι τα τέλη του 2012 «των μεγαλύτερων φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η ΕΕ στο μέλλον» και ενθάρρυνση των κρατών - μελών «να ανταλλάσσουν τις εθνικές τους αξιολογήσεις κινδύνου και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου, ώστε να καταστεί εφικτή η από κοινού εκτίμηση της εκάστοτε κατάστασης». Ουσιαστικά, συγκεντρώνει στοιχεία για το ενδεχόμενο απότομης ανόδου του κινήματος το επόμενο διάστημα, ώστε να διαμορφώσει και τα κατάλληλα σχέδια καταστολής.
Κίνδυνος για τους λαούς
Οι συγκεκριμένες εκθέσεις, τις οποίες καταψήφισε το ΚΚΕ, έρχονται για ακόμα μια φορά να επιβεβαιώσουν ότι η ΕΕ είναι ιμπεριαλιστική συμμαχία των μονοπωλίων, στρέφεται εναντίον των λαών τόσο μέσα στην επικράτεια των κρατών - μελών της, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Μπροστά στην ένταση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των πολεμικών σχεδιασμών, για τα λαϊκά στρώματα γίνεται επιτακτική η ανάγκη για ενίσχυση της πάλης για την αποδέσμευση της Ελλάδας από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και από όλες τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις και οργανισμούς. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πάλη του λαού για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων και την κατάκτηση και οικοδόμηση της Λαϊκής Εξουσίας, που θα ανοίξει το δρόμο για λαϊκή ευημερία και ειρήνη.

Παναγιώτης ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου