Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015Νέες αβάσταχτες για τη λαϊκή οικογένεια ανατροπές φέρνει το νομοσχέδιο για τα «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», που κατατέθηκε χτες στη Βουλή και του οποίου η ψήφιση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Ο «Ρ» παρουσιάζει σήμερα τα βασικά του σημεία, υπενθυμίζοντας όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν δρομολογηθεί από πέρυσι το Μάη. Ολα μαζί επιβεβαιώνουν ότι η πλουτοκρατία και οι υπηρέτες της θέλουν να μετατρέψουν τη ζωή του λαού σε κόλαση και επιβεβαιώνουν την ανάγκη παλλαϊκού ξεσηκωμού και καθολικής συμμετοχής στην 48ωρη απεργία με το ΠΑΜΕ.«Γην και ύδωρ» στο μεγάλο κεφάλαιο

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Κύριο στοιχείο ο μαζικός αποχαρακτηρισμός των χρήσεων γης χάριν της επιχειρηματικής και κερδοφόρας ...«αξιοποίησης»

Βουνά, παραλίες, θάλασσες, μαρίνες, λιμάνια, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εκατομμύρια στρέμματα γης, που ανήκουν σήμερα στο Δημόσιο, παραδίδονται βορά στην αρπακτική, ιερόσυλη μανία του κεφαλαίου, το οποίο απειλεί να μολύνει τα πάντα και να ασελγήσει παντού. Σε γη, αέρα και θάλασσα.

Στον εφαρμοστικό νόμο που δημοσιοποίησε χτες η κυβέρνηση παρουσιάζεται αναλυτικά το επαίσχυντο πρόγραμμα της παραχώρησης γης και υποδομών στους ιδιώτες, ενώ για την ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων και οργανισμών θα ακολουθηθεί η διαδικασία της κατάρτισης ειδικών κάθε φορά νομοθετημάτων.

Στόχος του νέου τερατουργήματος της κυβέρνησης για την εκποίηση της δημόσιας γης, αλλά και για τις ιδιωτικοποιήσεις συνολικά, είναι να κάνει ελκυστική και «καθαρή» από περιορισμούς στη δημόσια περιουσία για κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες, προσβλέποντας στην είσπραξη χρημάτων, προκειμένου να συγκεντρώσει τα 50 δισ. ευρώ, από ιδιωτικοποιήσεις και εκποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Ενδεικτικά του τρόπου που η κυβέρνηση σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη δημόσια περιουσία είναι και η παραδοχή ότι: «Οι κατευθύνσεις της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται κατά τον καθορισμό του χωρικού προορισμού των δημοσίων ακινήτων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της επένδυσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή σχέση μεταξύ των χωροταξικών επιλογών και των οικονομικών και δημοσιονομικών στόχων για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».

Μπορεί, βέβαια, να καταλάβει κανείς τι σημαίνει συνδυασμός της χωροταξικής πολιτικής με τους οικονομικούς και δημοσιονομικούς στόχους. Απλώς στο βωμό του κέρδους ανατρέπεται κάθε χωροταξικός σχεδιασμός.


Στο όνομα της αξιοποίησης, ποδοπατιούνται αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, φυσικά πάρκα κ.λπ. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται: «Η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων στα οποία περιλαμβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κείμενη περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία, όπως είναι ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικοί τόποι, φυσικά πάρκα και περιοχές οικοανάπτυξης, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις».

Ακόμα αναφέρεται ότι «η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων που εμπίπτουν στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας ενεργείται μόνο εφόσον επιτρέπεται από τα υφιστάμενα ειδικά καθεστώτα...». Η ...«αξιοποίηση», εισβάλλει παντού.
Γενικές χρήσεις γης

Ολα τα δημόσια ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ το 1923 ή κάτω από 2.000 κατοίκους, κρίνονται ως «αξιοποιήσιμα» και μπορούν να οικοδομηθούν. Οι χρήσεις γης των ακινήτων διακρίνονται σε αυτές που προορίζονται για:

Τουριστικές επενδύσεις
Επιχειρηματικά πάρκα
Θεματικά πάρκα - εμπορικά κέντρα - αναψυχή
Μεταφορικές - τεχνικές - κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες
Δημόσια ακίνητα μεικτών χρήσεων.

Πάνω στην εκποιήσιμη γη μπορούν να κατασκευαστούν τουριστικά καταλύματα, λιμάνια, μαρίνες, κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, καζίνο, αθλητικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, ελικοδρόμια, αεροδρόμια, αμαξοστάσια, επισκευαστικές μονάδες και σταθμοί διαλογής, χώροι στάθμευσης οχημάτων, κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων, μονάδες παραγωγής - διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, σιδηροδρομικοί σταθμοί, λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής και τουριστικής δραστηριότητας, διαχείρισης αποβλήτων, απορριμμάτων, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες κλπ.

Στους γενικούς όρους δόμησης έχουμε νέες γενικευμένες ανατροπές.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι «το ανώτερο ποσοστό κάλυψης για όλες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης ορίζεται στο 50%». Πέραν τούτου, ανοίγει παράθυρο για την υπέρβαση του ύψους των κτιρίων, πέραν αυτών που προβλέπει ο ΓΟΚ. Με Προεδρικό Διάταγμα μπορούν να αλλάξουν οι χρήσεις γης. Και δεν χρειάζεται παρά μια απλή υπουργική απόφαση, ώστε να «μπορεί να ορίζεται και να εξειδικεύεται το περιεχόμενο των ειδικότερων χρήσεων γης, το είδος και το μέγεθος των κτηρίων και εγκαταστάσεων που μπορούν να χωροθετούνται ανά χρήση, τα όρια και οι περιορισμοί στα όρια των χρήσεων γης και κάθε σχετικό θέμα με τον προσδιορισμό και την ειδική πολεοδομική λειτουργία των χρήσεων». Ολες αυτές οι χωροταξικές και πολεοδομικές αλλαγές μπορούν να γίνουν με την υπογραφή δύο υπουργών!

Με Προεδρικά Διατάγματα μπορεί να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυθμιστικά σχέδια, γενικοί πολεοδομικοί σχεδιασμοί, σχέδια ανοικτής πόλης, αλλά και ζώνες οικιστικού ελέγχου καθώς και άλλα σχέδια χρήσεων γης «εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και αποτελεσματική αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων»!
Σε ιδιώτες αιγιαλός - παραλίες

Πάντα στο όνομα της «αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας», επιτρέπουν στους ιδιώτες επενδυτές να κτίζουν πάνω στον αιγιαλό και την παραλία, για την κατασκευή λιμενικών έργων, ή επέκταση υφιστάμενων στην περιοχή λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για διάστημα 50 ετών (!) ενώ ο επενδυτής «έχει το αποτέλεσμα της αποκλειστικής και με αντάλλαγμα χρήσης γης και αιγιαλού και παραλίας που του παραχωρείται για την κατασκευή λιμενικών έργων». Αν τα έργα αυτά καλύψουν θαλάσσιο χώρο, θα κινηθεί η διαδικασία επανακαθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας!!!
Ξεπούλημα δημόσιας γης με όχημα την επιφάνεια...

Εδώ επιχειρείται μια απάτη ολκής, καθώς όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 η δημόσια γη θα παραμείνει στο κράτος, αλλά η επιφάνειά της μπορεί να παραχωρηθεί από 50 έως και 80 χρόνια, ενώ όταν πρόκειται για κατοικία, η παραχώρηση γίνεται για 100 χρόνια! Κατά τα άλλα, η γη παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο.
Ταμείο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας

Ολα τα χρήματα από την εκποίηση της δημόσιας γης και την ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων στις οποίες το Δημόσιο διατηρεί συμμετοχές θα καταλήγουν στο ταμείο αυτό. Το τελευταίο λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, καθώς σαφώς αναφέρεται ότι δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ θα λειτουργεί υπό την υψηλή επίβλεψη και επιστασία της τρόικας.

Το ταμείο αυτό έχει υπερεξουσίες καθώς σε αυτό μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα:

Κινητές αξίες εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
Περιουσιακής φύσης δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
Ακίνητα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κηρύσσονται αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, αν κρίνονται αναγκαίες - επικαλούνται λόγους μείζονος σημασίας δημόσιου συμφέροντος - για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του ταμείου.

Ανάμεσα στις πηγές εσόδων του ταμείου περιλαμβάνονται και επιχορηγήσεις που θα λαμβάνει από το Δημόσιο, ενώ στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου θα παραβρίσκονται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύο εκπρόσωποι που προτείνονται από τα κράτη της ευρωζώνης και την ευρωπαϊκή επιτροπή. Οι τελευταίοι έχουν πλήρη ελευθερία σε θέματα ενημέρωσης του ταμείου και πρόσβασης στοιχείων, ενώ θα δίνουν πλήρη αναφορά στους εκπροσώπους της τρόικας.
Το πρόγραμμα

Σύμφωνα με τις επιδιώξεις των κυβερνώντων και τα όσα αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, πέρα από τις μεθοδεύσεις που γίνονται για την ακίνητη περιουσία, φέτος θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες τα παρακάτω ακόμα περιουσιακά στοιχεία:

Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Κρατικά Λαχεία, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΛΑΡΚΟ, Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος, Αδειες Κινητής Τηλεφωνίας, Καζίνο Πάρνηθας, Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων, Ελληνικό Τέσσερα Αεροσκάφη «Airbus» που ανήκουν 100% στο Δημόσιο, οι συμμετοχές του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1,2% των μετοχών) και την «Αλφα Μπανκ» (0,6%). Το πρώτο πακέτο ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο, Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας, Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ), Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Μεταλλευτικά Δικαιώματα.ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Ανατροπές και νέα χαράτσια παντού

Νέα επιδείνωση επιβάλλεται και στις εργασιακές σχέσεις. Η κυβέρνηση ενισχύει το οπλοστάσιο της εργοδοσίας με την:

Κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους νέους από 18 έως 25 ετών.

Οι νέοι αυτοί για δύο τουλάχιστον χρόνια και με πρόσχημα την εργασιακή εμπειρία θα αμείβονται με το 80% της ΕΓΣΣΕ ή της οικείας κλαδικής σύμβασης αν καλύπτουν τους νεοπροσλαμβανόμενους.

Επέκταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε διάρκεια 3 χρόνων αντί για 2 που ισχύει.

Την ίδια στιγμή ακόμα και αυτός ο περιορισμός γίνεται «λάστιχο», αφού διατηρείται σε ισχύ η διάταξη του ΠΔ 180/2004 σύμφωνα με το οποίο εάν υπάρχει «αντικειμενικός λόγος» που ως τέτοιος ορίζεται πληθώρα περιπτώσεων (αναπλήρωση μισθωτού, εργασίες παροδικού χαρακτήρα, προσωρινή σώρευση εργασίας κλπ.).

Κατάργηση 8ωρου, επιβολή 10ωρου χωρίς αμοιβή για τις 2 πρόσθετες ώρες εργασίας, μέσα από τη διευκόλυνση της εφαρμογής της διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Η επιβολή της λεγόμενης διευθέτησης γίνεται επί της ουσίας μονομερώς από τον εργοδότη, αφού δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, αλλά η απόσπαση συμφωνίας μόλις του 15% σε επιχειρήσεις μέχρι 20 εργαζόμενους και του 20% σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργατών. Οι απλήρωτες ώρες πρόσθετης απασχόλησης φτάνουν τις 256 στη διάρκεια ενός έτους και θα «επιστρέφονται» ως ρεπό ή άδεια την περίοδο μειωμένης απασχόλησης.

Με σωρεία ασφαλιστικών διατάξεων επιβάλλεται παραπέρα μείωση συντάξεων και αύξηση ασφαλιστικών εισφορών.

Συγκεκριμένα:

Μειώνεται αναδρομικά από την αρχή του έτους η σύνταξη των ναυτικών (ΝΑΤ) κατά 6%.
Μειώνεται κατά 10% το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) αναδρομικά από την αρχή του έτους και κατά 15% το εφάπαξ των εργαζομένων στη ΔΕΗ ασφαλισμένων στο ΤΑΥΤΕΚΩ.
Αυξάνεται το χαράτσι του ΛΑΦΚΑ που επιβλήθηκε πέρσι για συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ και η κλίμακα της παρακράτησης διαμορφώνεται από 6% έως 14%.
Για συνταξιούχους κάτω των 60 ετών επιβάλλεται και δεύτερη παρακράτηση για συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ από 6% έως 10% επί του συνολικού ποσού της σύνταξης. Και οι δύο παρακρατήσεις επιβάλλονται άμεσα με τις συντάξεις του μήνα Αυγούστου.
Χαράτσι επιβάλλεται και στις επικουρικές συντάξεις. Η παρακράτηση ανέρχεται από 3% έως 10% για συντάξεις άνω των 300 ευρώ και κλιμακώνεται κατά 1% ανά 50 ευρώ. Δηλαδή 4% για ποσό σύνταξης 350 έως 400 ευρώ και 10% για σύνταξη άνω των 600 ευρώ.
Επιβάλλεται εισφορά 10 ευρώ το μήνα υπέρ ανεργίας για τους ασφαλισμένους στα Ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Η παρακράτηση αρχίζει από την 1/8/2011.
Για τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ επιβάλλεται χαράτσι ως ποσοστό επί του τζίρου της επιχείρησης από την 1/1/2013. Το ύψος της πρόσθετης εισφοράς για τον ΟΑΕΕ θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.
Αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές επιβάλλεται και στους αγρότες (ΟΓΑ), καθώς υποχρεωτικά θα μετατάσσονται σε ανώτερη ασφαλιστική κλάση (και μέχρι την 5η) ανά τριετία. Ανάλογη διάταξη και υπαγωγή υποχρεωτικά σε ανώτερη ασφαλιστική κλάση επιβάλλεται και για τους ασφαλισμένους των Ταμείων ΕΤΑΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ. Ειδικά για τους ασφαλισμένους πριν το 1992 που ασφαλίζονται στους ανωτέρω τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεώνονται σε πρόσθετη εισφορά 2% επί της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.
Στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά 0,6%, 4% και 0,65% αντίστοιχα στους τομείς επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.
Επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά 0,5% επί του μισθού για εργαζόμενο και εργοδότες υπέρ ΟΑΕΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Λυσσαλέα φοροεπίθεση στα λαϊκά στρώματα

Τη χαριστική βολή σε όσους εργαζόμενους εξακολουθούν να αναπνέουν επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση

Νέες, ακόμα μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις στα λαϊκά στρώματα επιφέρει η κυβέρνηση με τον εφαρμοστικό νόμο για το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο» που συμφώνησε με τους εκπροσώπους της τρόικας, σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση, που θα πλήξει κύρια τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους αυτοαπασχολούμενους της χώρας.

Τα λησταρχεία του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου μέσα από τις διατάξεις του εφαρμοστικού νόμου προβλέπουν και τα παρακάτω νέα μέτρα:

1) Καρατομείται το αφορολόγητο όριο από 12.000 στα 8.000 ευρώ, δηλαδή κατά 4.000 ευρώ, στα οποία εφαρμόζεται συντελεστής 10% ή 400 ευρώ το χρόνο. Εργατοϋπάλληλοι και συνταξιούχοι άμεσα θα βρεθούν αντιμέτωποι με μειώσεις ύψους 30 ευρώ το μήνα. Το μέτρο θα έχει και αναδρομική ισχύ με εφαρμογή από την 1η Γενάρη 2011. Με την καρατόμηση έρχονται να βάλουν φόρους σε μισθούς και συντάξεις των 600 ευρώ το μήνα! Από το μέτρο ...«εξαιρούν» τους νέους μέχρι 30 ετών, που έτσι και αλλιώς δεν προσεγγίζουν εισόδημα στο ύψος του αφορολόγητου, τους συνταξιούχους πάνω από τα 65 και τα ΑμΕΑ.

2) Επιβάλλεται «έκτακτη εισφορά» με την προκλητική ονομασία «εισφορά αλληλεγγύης», που θα πληρώνουν όλοι όσοι έχουν εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ το χρόνο και για ολόκληρο το ποσό του εισοδήματος. Τα κλιμάκια είναι:

1% στα εισοδήματα 12.000 - 20.000 ευρώ.

2% στα εισοδήματα 20.000 - 50.000 ευρώ.

3% στα εισοδήματα 50.000 - 100.000 ευρώ.

4% στα εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ.

Επιπλέον, και σε μια προσπάθεια δημιουργίας επικοινωνιακού τύπου εντυπώσεων, ανακοινώθηκε ότι επιβάλλεται έκτακτη εισφορά 5% σε βουλευτές, αιρετούς των ΟΤΑ, γγ υπουργείων κ.ά.

Αν κάποιος φορολογούμενος έχει εισόδημα της τάξης των 25.000 ευρώ το χρόνο, θα επιβαρυνθεί με 400 ευρώ από τη μείωση του αφορολόγητου και με 500 ευρώ για την έκτακτη εισφορά, δηλαδή, αμέσως αμέσως με 900 ευρώ!!!

3) Επεκτείνουν τη ληστεία του λαού και με το κόλπο των αποδείξεων, αφού εντάσσουν πλέον σε αυτό και τους χαμηλόμισθους ορίζοντας ποσοστό υποχρεωτικής προσκόμισης αποδείξεων ίσο με το 25% του εισοδήματος. Οσοι δε συγκεντρώσουν τόσες αποδείξεις, θα πληρώνουν πρόστιμο 10% πάνω στην αξία των αποδείξεων που τους «λείπουν»!

4) Καταργείται η απαλλαγή που ίσχυε για τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες μέχρι σήμερα εξέπιπταν κατά 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Στο εξής θα εκπίπτει μόνο το 20% αυτών των δαπανών. Το μέτρο αναμένεται να πλήξει ιδιαίτερα εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές και ως εργοδότες και ως ασφαλιζόμενοι.

5) Απογειώνονται και τα λεγόμενα αντικειμενικά τεκμήρια διαβίωσης, που θα εκτοξεύσουν τους φόρους που πληρώνουν ιδιαίτερα τα λαϊκά νοικοκυριά, με χαμηλό εισόδημα. Ετσι:

α) Για το σπίτι που διαμένει κάποιος, ακόμα κι αν είναι στο νοίκι, θα υπολογίζεται τεκμήριο 40 ευρώ για τα πρώτα 80 τ.μ., 65 ευρώ για τα 81 -120 τ.μ. και 110 ευρώ μέχρι τα 200 τετραγωνικά. Δηλαδή, αν κάποια οικογένεια μένει σε διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, θα θεωρείται ότι έχει εισόδημα τουλάχιστον 4.500 ευρώ.

β) Για τα ΙΧ υπολογίζεται τεκμήριο 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ.ε και από εκεί και πέρα ακόμα 600 ευρώ για κάθε 100 κυβικά και μέχρι τα ΙΧ που είναι 2.000 κυβικά. Από εκεί και πέρα τα τεκμήρια είναι ακόμα υψηλότερα. Σε περίπτωση όμως που κάποιος διαθέτει κάποιο όχημα 1.600 κυβικών μπαίνει «τεκμήριο» 6.400 ευρώ το χρόνο.

γ) Αυξάνονται τα τεκμήρια για όσους διαθέτουν σκάφη, πισίνες, ελικόπτερα και αεροπλάνα, κάτι βεβαίως που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού αυτοί που διαθέτουν τέτοια μέσα ...ξέρουν να μην πληρώνουν φόρους.

6) Για όσους αυτοαπασχολούμενους καταφέρνουν να αντιστέκονται στις συνέπειες της κρίσης και συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους επιβάλλεται επιπλέον «τέλος άσκησης επιτηδεύματος». Το τέλος αυτό:

α) Για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εργάζεται η συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων, θα είναι 500 ευρώ το χρόνο.

β) Οσοι εργάζονται σε πόλεις και οικισμούς με λιγότερους από 200.000 κατοίκους το χαράτσι θα είναι 400 ευρώ το χρόνο.

γ) Εξαιρούνται όσοι απασχολούνται σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους, ή νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους.

Η αθλιότητα των κυβερνώντων φτάνει στο σημείο να απαιτούν φόρο επιτηδεύματος για όσους αυτοαπασχολούμενους δεν αντέξουν την κρίση και κατεβάσουν ρολά. Αυτοί, λέει, θα πληρώσουν ...μόνο για τους μήνες που πρόλαβαν να λειτουργήσουν.

7) Αρχίζει η σταδιακή κατάργηση του μειωμένου φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Φέτος θα επιβληθεί αύξηση που θα ξεπερνά τα 6 λεπτά το λίτρο ή τα 60 ευρώ το χιλιόλιτρο. Η εξομοίωσή του με το πετρέλαιο κίνησης θα ολοκληρωθεί το 2013.

8) Αυξάνεται, από την 1η του Σεπτέμβρη, ο ΦΠΑ (23% από 13%) στον κλάδο της εστίασης.

9) Μετατάσσονται, από την 1η του Σεπτέμβρη, από το συντελεστή του 13% στο 23% τα εμφιαλωμένα νερά και τα αναψυκτικά.

10) Μπαίνει ειδικός φόρος (που δεν υπήρχε) στο φυσικό αέριο των νοικοκυριών.

11) Αυξάνονται οι ειδικοί φόροι στα τσιγάρα, ειδικότερα στις φτηνότερες μάρκες.

12) Αυξάνονται τα τέλη των ΙΧ οχημάτων κατά 10%.

13) Μειώνεται το αφορολόγητο όριο για το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας στα 200.000 ευρώ (από 400.000 ευρώ), με αποτέλεσμα να κληθούν να πληρώσουν φόρο και πολλοί εργαζόμενοι που διαθέτουν απλά ένα σπίτι για να καλύπτουν τις οικογενειακές τους ανάγκες. Ο ετήσιος φόρος για περιουσία 200 - 300 χιλιάδων ευρώ διαμορφώνεται σε 0,2% επί της αντικειμενικής αξίας.Κόβουν τα επιδόματα ανεργίας

Το δικαίωμα της επιδότησης ανεργίας στερούν σε χιλιάδες ανέργους ιδιαίτερα σε εποχικούς εργαζόμενους αλλά και νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, δυσκολεύοντας ακόμα πιο πολύ όρους παροχής του επιδόματος.

Συγκεκριμένα, αλλάζουν οι προϋποθέσεις πρώτης επιδότησης ως εξής: Απαιτούνται ο άνεργος να έχει κάνει 80 μεροκάματα το έτος, για τα τρία προηγούμενα έτη από την έναρξη της επιδότησης. Σήμερα απαιτούνται 80 μεροκάματα για τα δύο προηγούμενα έτη.
Εναλλακτικά, απαιτούνται 280 ένσημα στα τρία προηγούμενα έτη (τα 200 στα δύο τελευταία) από την έναρξη της επιδότησης. Σήμερα απαιτούνται 200 μεροκάματα τα δύο προηγούμενα έτη (και τουλάχιστον 80 ανά έτος).
Η πραγματική σφαγή γίνεται στους εποχικούς εργαζόμενους (π.χ. στον τουρισμό). Απαιτούνται δύο προϋποθέσεις για να πάρουν νέα επιδότηση: Η πρώτη είναι να έχουν κάνει 100 μεροκάματα τους τελευταίους 12 μήνες, η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι απαιτούνται 150 μεροκάματα «από τη λήξη της αμέσως προηγούμενης επιδότησής του έως και την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης με βάση την οποία αιτείται νέα επιδότηση». Σήμερα, ισχύει μόνο η πρώτη προϋπόθεση. Η προσθήκη της δεύτερης προϋπόθεσης πρακτικά σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος στον τουρισμό που δουλεύει έστω και λίγο λιγότερο από έξι μήνες το χρόνο (δε συμπληρώνει δηλαδή τα 150 μεροκάματα) σταματά να δικαιούται το επίδομα ανεργίας. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι εποχιακοί εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία αποτελούν το 80% του κλάδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου