Τρίτη 3 Ιουλίου 2012

ΣΥΡΙΖΑ, όπως ΠΑΣΟΚ...


Μιλώντας χτες στο συνέδριο του «Εκόνομιστ», ο Αλ. Τσίπρας κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις του κόμματός του για τη διαχείριση της κρίσης. Μεταξύ άλλων ζήτησε:
1. Την έκδοση ευρωομολόγων, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από άλλο θεσμό της Ευρωζώνης.
2. Την πολιτική ρύθμιση του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, με τέσσερα βασικά εργαλεία: α) την εισαγωγή φόρου Tobin στη βραχυπρόθεσμη κίνηση κεφαλαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. β) Ευρωπαϊκή τραπεζική νομοθεσία κατά το πρότυπο της Νομοθετικής Πράξης Glass-Steagall, που ίσχυσε στις ΗΠΑ από το 1933 έως το 1999, και διαχώριζε τις εμπορικές από τις επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες γ). Την κατάργηση των φορολογικών παραδείσων εντός και εκτός ευρωπαϊκών εδαφών. δ) Τη δημιουργία δημόσιου ευρωπαϊκού οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης των οικονομιών.
3.«Τη θεσμοθέτηση Ευρωπαϊκού Ταμείου Κοινωνικής Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης, που προτείνει το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για τη χρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης»
4.«Την απόδοση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ρόλου πραγματικής κεντρικής τράπεζας. Δηλαδή ρόλου δανειστή ύστατης καταφυγής στην αγορά κρατικών ομολόγων».
5. «Την εποπτεία και ανακεφαλαιοποίηση των εθνικών τραπεζών στο επίπεδο της Ευρωζώνης».
Ο Γ. Παπανδρέου, σε άρθρο του στις 3/05/2012 (τρεις μέρες πριν τις πρώτες εκλογές) με τίτλο: «Από τον Συντηρητικό Ευρωπαϊκό Χειμώνα στην Προοδευτική Ευρωπαϊκή Ανοιξη», παρουσιάζει τις προτάσεις που έχει καταθέσει «για την εισαγωγή στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, νέων εργαλείων, θεσμικών, πολιτικών, οικονομικών και αναπτυξιακών» προτείνοντας τα εξής:
1.«Ευρωομόλογα, τόσο για το χρέος όσο και για την ανάπτυξη».
2.«Ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (Tobin), ο φόρος του διοξειδίου άνθρακα, η ανάγκη ελέγχου αλλά και ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των CDS, των οίκων αξιολόγησης, των φορολογικών παραδείσων».
3.«Μια νέα φιλόδοξη αναπτυξιακή στρατηγική πανευρωπαϊκού επιπέδου με προτεραιότητα στην πράσινη ανάπτυξη, στις καθαρές τεχνολογίες και στην καινοτομία, που θα έφερνε δουλειές και θα προσέδιδε ξανά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ευρώπη».
4.«Πρέπει να είναι περισσότερο παρεμβατική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ» (αυτό πρότεινε ο Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας στο ετήσιο Συνέδριο της Google «Zeitgeist» στο Λονδίνο στις 21/05/2012).
5. Πρέπει να «δουλέψουμε μαζί, για μια τραπεζική ένωση, που θα εγγυάται τις καταθέσεις όλων των πολιτών, μια οικονομική, δημοσιονομική ένωση» (Δήλωση του Γ. Παπανδρέου στις Βρυξέλλες 28/06/2012). Η «τραπεζική ένωση» που προτείνει ο Γ. Παπανδρέου και η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, έχει στόχο την «εποπτεία» των τραπεζικών ομίλων από την ΕΕ, όπως ακριβώς δηλαδή προτείνει και ο Αλ. Τσίπρας...
Αντί άλλου σχολίου: Το ΠΑΣΟΚ (και η καραμπινάτη διαχείριση) είναι εδώ...

Π.Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου