Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Ούτε ένας πυροσβέστης με ελαστική σχέση εργασίας Ερώτηση προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν βουλευτές του Κόμματος


Ο κατακερματισμός των εργασιακών σχέσεων στην πυροσβεστική, στο όνομα της μείωσης του «κόστους», αυξάνει κατακόρυφα τους κινδύνους για τους πυροσβέστες και τα δάση
Eurokinissi
Σε συνέχεια της συνάντησης που είχε προχτές στη Βουλή η Διαμάντω Μανωλάκου, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του Κόμματος, με εκπροσώπους της Ενωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΠΣ), το ΚΚΕ κατέθεσε την ίδια μέρα Ερώτηση προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Δένδια, ζητώντας την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η Ερώτηση, την οποία υπογράφουν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, Χρήστος Κατσώτης, Θεοδόσης Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Λαμπρούλης και Διαμάντω Μανωλάκου, έχει ως εξής:
«
Η κυβέρνηση ψήφισε το 2010 τον Ν.3938/2010 (Α' 61) περί "Σύστασης Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". Με αυτό συστάθηκαν "(....) 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών".
Μετά την πρόσληψη των ανωτέρω υπαλλήλων, με την υπ' αριθ. πρωτ. 24000 οικ. Φ. 105.6 από 11-6-2012 Δ/γή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθορίσθηκαν οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης από 8-6-2012 έως και την 31-12-2012.
Στη συνέχεια δε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 23995 οικ. Φ. 108.3/18-5-2012 απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β΄1803) καθορίστηκαν οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης ως εξής:
  • Μέχρι έντεκα (11) ώρες υπερωριακής απασχόλησης για τον καθένα υπάλληλο, στις 
  •  
  • Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ΒΙΠΕ Βόλου, Κέρκυρας, Αλεξανδρούπολης, Αργοστολίου, Κοζάνης, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάμου και Χίου και σε αερομεταφερόμενα τμήματα της 3ης και 5ης ΕΜΑΚ.
  • Μέχρι ενενήντα (90) ώρες για τον κάθε υπάλληλο που υπηρετεί στα αερομεταφερόμενα πεζοπόρα τμήματα της 1ης, 2ης, 6ης και 7ης ΕΜΑΚ και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης. Δηλαδή με έντεκα (11) οκτάωρα επιφυλακής Β΄ σταδίου ή πυρκαγιών εξαντλείται το μέγιστο της υπερωριακής απασχόλησης.
  • Μέχρι εκατόν πενήντα οκτώ (158) ώρες νυχτερινής εργασίας για τον καθένα υπάλληλο που υπηρετεί στα αερομεταφερόμενα πεζοπόρα τμήματα της 1ης, 2ης, 6ης και 7ης ΕΜΑΚ και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης, δηλαδή δεκαεννιά (19) μόνο νυχτερινά.
  • Μέχρι ενενήντα οκτώ (98) ώρες για τις υπηρεσίες που στελεχώνουν οχήματα που λειτουργούν σε 24ωρη βάση και για τον κάθε υπάλληλο που υπηρετεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ΒΙΠΕ Βόλου, Κέρκυρας, Αλεξανδρούπολης, Αργοστολίου, Κοζάνης, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάμου και Χίου και σε αερομεταφερόμενα τμήματα της 3ης και 5ης ΕΜΑΚ, δηλαδή δώδεκα (12) μόνο νυχτερινά.
  • Μέχρι σαράντα πέντε (45) ώρες, δηλαδή έξι (6) μόνο νυχτερινά, για τον κάθε υπάλληλο που υπηρετεί σε υπηρεσίες που δεν στελεχώνουν οχήματα 24ωρης βάσης, για την κάλυψη έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών.
  • Κατά τις τριάντα πέντε (35) Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες που αντιστοιχούν σε (35 ημέρες Χ 8 ώρες νυχτερινής εργασίας) διακόσιες οδόντα (280) ώρες, επιτρέπεται να εργαστούν κατ' ανώτατο όριο μέχρι ογδόντα δύο (82) ώρες ο καθένας, δηλαδή το 29% του όλου χρόνου και για την κάλυψη μόνον της αντιπυρικής περιόδου των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ωρών, το 50% περίπου του χρόνου.
  • Επίσης με την υπ' αριθ. 39992 οικ. Φ. 105.6 από 5-7-2012 Δ/γή Α.Π.Σ., αφαιρούνται από τις ως άνω ώρες υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής εργασίας, Κυριακών και εξαιρέσιμων, όσες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης σε σταθμούς και υπηρεσίες της χώρας.
Ακόμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 2187Φ. 202.6/4-7-2012 Δ/γή Α.Π.Σ. γίνεται η κατανομή των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης που αποφοίτησαν με κριτήρια συμπλήρωσης των κενών των πυροσβεστικών σταθμών και πελατειακής φύσης και όχι πάντως σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών που στελεχώνουν περιπολικά δασών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κρωπίας, έξι (6), Ν. Μάκρης, πέντε (5), Ελευσίνας, έντεκα (11), σε ενδεικτική αντιπαράθεση με τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς: 1ος, είκοσι τρεις (23), 2ος, έντεκα (11), 4ος και 5ος, δώδεκα (12), 9ος, είκοσι δύο (22), 10ος και 12ος, δεκατρείς (13) και δώδεκα (12) υπαλλήλους αντίστοιχα.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός
1. Πώς σκέφτεται, έστω και καθυστερημένα, η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο που φέτος έχει καταδείξει δυναμική αύξησης των συμβάντων δασικών πυρκαγιών, σε συνδυασμό με την πλήρη εγκατάλειψη της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών;
2. Σε ενδεχόμενες εκτεταμένες πυρκαγιές και στο βαθμό που οι υπάλληλοι πενταετούς υποχρέωσης συμπληρώσουν το πλαφόν των ωρών υπερωριακής απασχόλησης, όπως το καθορίζει η σχετική υπουργική απόφαση, το προσωπικό θα εγκαταλείπει το μέτωπο της φωτιάς; Θα θεωρηθεί εγκατάλειψη θέσης; Θα συνεχίσει να εργάζεται και αν ναι ποιος θα είναι ο τρόπος αμοιβής τους;
3. Πώς θα συμπληρωθούν τα κενά μετά την συμπλήρωση των ωρών υπερωριακής εργασίας από τους πενταετούς υποχρέωσης και την αποχώρησή τους από το μέτωπο της φωτιάς; Θα αναγκάζεται το μόνιμο προσωπικό να εργάζεται ακόμη περισσότερο υπερωριακά χωρίς αμοιβή, κάτι που είναι πια θεσμός με την αύξηση των οργανικών κενών στο Πυροσβεστικό Σώμα;
4. Πώς η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τα εκατοντάδες ρεπό που γράφονται για την υπερωριακή απασχόληση των μονίμων πυροσβεστών και που είναι αδύνατο να δοθούν ή να αποζημιωθούν με καταβολή χρηματικής αμοιβής από τις υπηρεσίες, με παράλληλη εξουθενωτική εντατικοποίηση της εργασίας που οδηγεί μέχρι και στην απώλεια της ζωής τους;
5. Εχει την πολιτική βούληση η κυβέρνηση να καταργήσει τις κατηγορίες εργαζομένων πολλών ταχυτήτων και να υπάρχουν υπάλληλοι με σταθερή εργασία, με τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα;
6. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία για την Υγιεινή και Ασφάλεια των πυροσβεστών και πού βρίσκεται το προ τριετίας περίπου, σχέδιο Π.Δ. "Μέτρα Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας της Υγείας του ένστολου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες";».
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου