Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κηρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄32)»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κυβέρνηση συνεχίζοντας την τακτική της να « νομοθετεί» τα πιο βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα  με την απαράδεκτη διαδικασία των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, εξέδωσε στις 11-6-2013 με πραξικοπηματικό τρόπο την επαίσχυντη  από 10-6-2013 Πράξη


 Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 139Α ) , με την οποία δίνει την δυνατότητα στους Υπουργούς να προωθούν με Υπουργικές Αποφάσεις,  ερήμην της Βουλής,   την κατάργηση ή συγχώνευση δημοσίων φορέων και οργανισμών, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες εργαζόμενους στον δρόμο .
Στην συνέχεια, σε εκτέλεση της παραπάνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ 02/11.6.2013  κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού οικονομικών και υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,  με την οποία καταργείται η δημόσια επιχείρηση  ΕΡΤ ΑΕ και οι θυγατρικές της και πετάγεται στον δρόμο το σύνολο των 2900 και πλέον  εργαζομένων της. Ταυτόχρονα με την πιο πάνω απόφαση,  ο λαός στερείται του δικαιώματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας από το μοναδικό δημόσιο μέσο επικοινωνίας και όχι μόνον, που είναι η ΕΡΤ και αυτό παραδίνεται μονοπωλιακά στα χέρια των μεγαλοεπιχειρηματιών – ιδιοκτητών των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων.
Απαιτείται  άμεσα η  κατάργηση, και μάλιστα  αναδρομικά από τότε που ίσχυσαν,  της προαναφερόμενης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της προαναφερόμενης κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Για τον λόγο αυτόν το ΚΚΕ καταθέτει την τροπολογία που ακολουθεί.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Καταργούνται αναδρομικά  από τότε που ίσχυσαν , και αίρονται όλες οι συνέπειες τους, η από 10 – 6-2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου « Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429?2005 ( ΦΕΚ 139Α 11.6.2013 ), όπως  και η σε εκτέλεση της πιο πάνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εκδοθείσα η  υπ΄αριθμ. 02/11.6.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση για « Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία ( ΕΡΤ ΑΕ )( ΦΕΚ 1414Β/ 11.6.2013 )

Αθήνα 12- 6-2013
Οι Προτείνοντες Βουλευτές


Αλέκα Παπαρήγα
Ελένη Γερασιμίδου
Γιάννης Γκιόκας
Λιάνα Κανέλλη
Νίκος Καραθανασόπουλος
Χρήστος Κατσώτης
Θεοδόσης Κωνσταντινίδης
Γιώργος Λαμπρούλης
Διαμάντω Μανωλάκου
Νίκος Μωραΐτης
Θανάσης Παφίλης
Σπύρος Χαλβατζής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου