Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Κάτω από 500 ευρώ 1.058.892 κύριες συντάξεις

Τη δεινή οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει εκατομμύρια συνταξιούχοι, εξαιτίας της διαχρονικής αντιασφαλιστικής πολιτικής κυβερνήσεων - ΕΕ και των αλλεπάλληλων περικοπών στις συντάξεις, αποτυπώνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο της παρουσίασης του «Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων» με την ονομασία «Ήλιος».
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά κάτω από 500 ευρώ είναι 1.058.892 κύριες συντάξεις και 1.507.381 επικουρικές.
Πιο συγκεκριμένα
Στις κύριες συντάξεις:
Από 0-500 ευρώ είναι: 671.542 γήρατος με Μ.Ο. 371,65 ευρώ, 255.693 θανάτου με Μ.Ο. 314,75 ευρώ, 131.531 αναπηρικές με Μ.Ο. 370,63 ευρώ, 126 λοιπές με Μ.Ο. 350,99 ευρώ.
Από 500-1000 ευρώ είναι: 764.664 γήρατος με Μ.Ο. 675,46 ευρώ, 286.128 θανάτου με Μ.Ο. 688,34 ευρώ, 118.119 αναπηρικές με Μ.Ο. 662,41 ευρώ, 3.341 λοιπές με Μ.Ο. 781,26 ευρώ.
Στις επικουρικές συντάξεις:
Από 0-500 ευρώ είναι: 1.105.334 γήρατος με Μ.Ο. 188,56 ευρώ, 245.006 θανάτου με Μ.Ο. 131,17 ευρώ, 73.828 αναπηρικές με Μ.Ο. 157,63 ευρώ, 83.213 λοιπές με Μ.Ο. 150,15 ευρώ.
Σε μέσους όρους:
Η μέση κύρια σύνταξη ανήλθε στα 694,56 ευρώ και η μέση επικουρική στα 178,48 ευρώ.
Ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας, τον Ιούνιο του 2013, υπολογίζεται σε 2.714.034 άτομα και το μέσο μηνιαίο εισόδημα του συνταξιούχου από κύρια, επικουρική ή άλλη σύνταξη δεν ξεπερνά τα 840 ευρώ, πριν αφαιρεθούν φόροι και κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης, που σημαίνει ότι το πραγματικό ποσό είναι ακόμα μικρότερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου